Žodynėlis

Lietuvių  ← anglų, graikų, gudų, lenkų, lotynų, prancūzų, rusų, vokiečių;
Santrumpos: tr. – trumpinys; (***) – kalbos šiukšlė;

– apykaklė ← kołnierz (kalnierius);
– apklotas, užklotas, antklodė ← kołdra (kaldra), одеял (adijalas);
– atminimo, priminimo, paminklas  ← mémorial (memorialinis, memorialas);
– atpažinti ← identify (identifikuoti);
– augalija ← flora;
– belaidis ← Wireless Fidelity [tr. Wi-fi] (vaifajus);
– dagtis ← кнoт (knatas);
– dora ← moralitas (moralė);
– dubuo ← блюдо (bliūdas);
– gamykla ← fabrica (fabrikas);
– gyvūnija ← fauna;
– Gūglas ← Google;
– gūglinti ← google;
– įdiegti ← install (instaliuoti);
– įgrisai, įkyrėjai, nusibodai, užpisai ← заибал (zaibal);
– įspūdingas, paminklinis ← monumental (monumentalus);
– įstaiga ← institūtiōn (institucija), institūtus (institutas);
– iš tikro, be abejonės, žinoma ← сто пудов (stopudovai);
– įteisinti ← legalise, legalize (legalizuoti);
– juokdarys ← clown (klounas);
– Jūtūbė [tr. Tūbė]  ← Youtube;
– kaklaraištis ← Schlips (šlipsas);
– Karaliaučius ← Калининград (Kaliningradas);
– kas per šūdas [tr. kpš] ← what the fuck [tr. wtf];
– keikti, koneveikti ← kalać (kolioti);
– klajoklis ← νομάς (nomadas);
– kodėl, po galais, šūdas ← нахуй [tr. нх] (nahui [tr. nx]);
– kukulis ← клëцкa (kleckas);
– kvailadėžė, bukadėžė, smegenplovė [tr. dėžė] ← τῆλεvisio (televizorius);
– kvailys, mulkis, bukaprotis ← дурак (durnius);
– Laisvoji raštinė [tr. Raštinė] ← Libreoffice;
– Langai, Bilalangiai, Vimdausai ← Windows;
– liesas ← xyды (kūdas);
– lygintuvas ←  пpac (prosas);
– lytizmas ← sexism (seksizmas);
– mintis, sumanymas ← idéā (idėja);
– mokykla [tr. mokslė]  ← Schule (šūlė);
– moteristas ← feminist (feministas);
– moterizmas ← feminism (feminizmas);
– naikiklis, smulkintuvas ← shredder (šrederis);
– neteisėtas ← illegal (nelegalus);
– nuotryna ← мoзoль (mozolis);
– nuožulniagalis [tr. nuožgalis] ← hatchback (hečbekas);
– paminklas ← monumentum (monumentas);
– pamokymas  ← morālis (moralas);
– pobėgis ← hobby (hobis);
– pratęstuvės ← afterparty (afterpartis);
– prijuostė ← Schürze (žiurstas);
– puikiai, šauniai, nuostabiai, skoningai, smagiai ← офигенно (afigienai);
– Ragainė ← Неман (Nemanas);
– raidynas, abėcėlė ← ἀλφάβητος (alfabetas);
– Rašyklė ← Word (Vordas), Writer (Vraiteris);
– saga ← guzik (guzikas);
– šaunu(mėlis), gerai ← заибись (zaibis);
– sauskelnės ← Pampers (pampersai);
– savanaudiškumas ← égoïsme (egoizmas);
– savitaisa  ← autocorrection (autokorektas);
– siekis, troškimas ← aspiration (aspiracija);
– šiek tiek, truputį, mažumėlę  ← bißchen (biški);
– sija ← Balken (balkis);
– silpnaprotis, kvailys, kvaiša, bukagalvis  ← ἰδιώτης (idiotas), Chrétien (kretinas), debilis (debilas);
– skirtumėlis, smulkmena, kitoniškumus, dalykas ← nuance (niuansas);
– skustagalvis  ← skinhead (skinhedas [tr. skinas];
– suteptinis ← Butterbrot (buterbrodas);
– tapatumas, tapatybė ← identity (identitetas);
– tapatus, toks pat, sutampantis ← identical (identiškas);
– taryba  ← coвeт (sovietas);
– tarybinis ← coвeтcкий (sovietinis);
– teisėtas ← legal (legalus);
– teisėtumas ← legality, lawfulness (legalumas);
– tema, tematika, apie, aplinka, (***) ← discursus (diskursas);
– tikyba ← confessio (konfesija), religiō (religija);
– Tilžė ← Советск (Sovetskas);
– tinklaraštis ← web log [tr. blog] (blogas);
– toli, (po) bybiais, šiknon ← на хуй [tr. нх] (nahui [tr. nx]);
– tuoktis, vesti, (iš)tekėti ← żenić (ženytis);
– Ugnialapė [tr. Lapė] ← Firefox (Fairefokas);
– vakaronė, vakarėlis ← тусовка (tūsas);
– varguolis, skurdžius ←  biedny, бeдeн (biednas);
– Veidaknygė ← Facebook (Feisbukas);
– vertintojai, teisėjai ← juré (žiuri);

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *