Sovietų Sojūzas

Pasirodo VLKK visai pripažįsta svetimybę „sovietai“ ir jo vedinius. Netinka (žodynas) rasodà (brus. pacaдa, l. rosada), kùrtka (l. kurtka), Fūra (rus. фура) ar Štatai (rus. Соединенные Штаты Америки). Ir kas galėtų dėl to pykti – gi tai svetimybės. Netinka ir klỹnas (l. klin) → 5. kelnių spraga, praskiepas, antukas; bačkà (brus. Бoчкa) ir tapkės (nežinau iš kurios čia kalbos tos tapkės, bet neva lietuviškai tai šliurės) ir t. t. Na, ir tegu sau, pagalvoji – kalbėkim lietuviškai ir džiaukimės, kad saugo mūsų kalbą nuo svetimybių :) Bet, tai kaip ta pati VLKK gali sau ramia sąžine, aiškią net pradinukui svetimybę priskirti prie vartojamų lietuviškų žodžių? Soviẽtas (rus. Coвeт) → Taryba. Tokiu atveju, laikantis nuoseklumo neturėtų būti nieko blogo naudoti ir rasoda, kurtka, fūra, raskladūška, duhovkė, Štatai, kolchozo predsedatelius, komsomolcas, tavarščius ir galų gale Sovietų Sojūzas. Visiškai tinkami naudoti žodžiai ir šaiba, babina, glušas ir t. t.

Ta tema paskaičiau dar ir str. Pralinksmino fantastiniai išvedžiojimai. Pvz: istorikas Valentinas Klumbys interpretuoja  „Po 1990 metų susidūrė dvi tendencijos: inercija, kai visi vartojo nuo vaikystės įprastą terminą tarybinis, ir noro atsiriboti nuo sovietmečio simboliškai, taip pat ir leksiškai. Sovietinio vartojimas parodo, pabrėžia atstumą, svetimumą aniems laikams, taip sumažinant savo ryšius su sovietiniu režimu (kuriamas toks praeities paveikslas, kad iki Sąjūdžio nieko nebuvo). Taip tarsi grįžtama į tarpukario situaciją, tuometinę terminijos būklę – vėlgi, tarsi nebūtų jokio pertrūkio tarp tarpukario ir dabartinės Lietuvos. Taigi tai daugiau simboliniai dalykai.“ 

Tokiai interpretacijai aš turiu pasiūlymą: tai gal apskritai tiesiog sudeginkim tarybmečio visas mokslines knygas ir tęskim nuo 1 Lietuvos Respublikos pasiekimų. Taip galutinai atsiribotume nuo tarybmečio. Grįžkim prie visų senobinių žodžių formų (ministeris, valdonas, socialis, išguldė (vietoj išvertė) ir kitų dar įdomesnių kurių mintinai neprisimenu)…

Kartu sovietinis jau tapo politkorektišku terminu ir tarybinį viešojoje erdvėje vartoja tie, kurie prisimena anuos laikus su nostalgija, arba šiaip žmonės, kuriems tokia vartosena yra tiesiog įprasta.“

Taip, yra visgi ŠIAIP žmonių, kuriem įprasti jau žodžiai arbatinukas (ne čainikas), poveržlė (ne šaiba), duslintuvas (ne glušas), orlaidė (ne fortkė), tarybinis (ne sovietinis) ir t. t.

Kaip atsakas į tokią nostalgiją ar dėl kokios kitokios priežasties atsirado, mano nuomone, nei į tvorą, nei į mietą Nerijos Putinaitės pavartotas Aukščiausiasis Sovietas

Dar ir kaip tvora ir mėta. Jeigu jau sovietas gerai, tai gerai ir Aukščiausias Sovietas ir Sovietų Sojūzas.

jei jau visur keistume tarybų į sovietų, tai perimtume pačios sovietinės sistemos kurtą melą, įrašytą SSRS konstitucijoje, apie tai, kad SSRS buvo darbo žmonių rinktų tarybų valdoma“

Jei čia neva objektyvios teisybės paieškos, tai ir Lietuvos Respubliką turėtume pervadinti į Lietuvos oligarchų valstiją (nuo 2004-05-01 Lietuva gi Europos valstija), o JAV į Jungtinių Korporacijų Imperija, o Rusijos Federaciją į Rusijos Imperiją su caru Putinu. Vienžo tokie oficialių pavadinimų iškraipymai tik vestų prie visiško chaoso istorijos moksle…

„Šiaip istoriškai teisingiausia pavadinimų vartosenų nekeisti“ → BŪTENT

„aš asmeniškai renkuosi vartoti terminą sovietinis tiesiog dėl patogumo: tarybmetis tiesiog neskamba, kitaip nei sovietmetis“ → Man tai neskamba Jungtinės Amerikos Valstijos. Kur kas geriau skamba Junaitai Steitai of America… Dar gerai skamba Rosijskaja Federacija…

„O dar yra sovietologija, sovietizavimas (negi reikėtų sakyti tarybizacija?)“ → O kodėl ne?

„Štai latviai sovietinį režimą vadina padomju, tai yra, tarybiniu, ne sovietiniu. Vadinasi, galima puikiausiai išsiversti ir be visų simbolinių leksikos kaitymų. Na, bet lietuviams turbūt atrodo, kad jei simboliškai sunaikinsime sovietinę okupaciją, išnaikindami jos įvestus politinius terminus, tai neliks viso sovietinio paveldo. Deja, taip neatsitiks ir sovietmečio leksikos kaitymas čia nepadės. Gal net atvirkščiai – po simbolinio sunaikinimo akto ateina klaidingas įsivaizdavimas, kad taip sunaikintas pats sovietmetis mumyse, o tai kaip tik leidžia toliau vešėti pačiam blogiausiam sovietmečio paveldui.“ → gal…

„Kad ir kokios būtų priežastys, vis tik sovietinis jau įsitvirtino tiek moksliniame, tiek viešajame diskursuose ir bandyti tai keisti kažin ar beverta.“ → Verta. Ypač pradėti kiekvienam nuo savęs.

Vilius Ivanauskas įdomiai pasamprotavo, o štai Renatas Delis vėl į lankas “Moksliniame veikale būtina vartoti Sovietų Sąjunga, nes Tarybų Sąjunga yra lietuviškas Sovietskij Sojuz vertinys“ → Na koks nenuoseklumas… Tiesiog virsk iš batų (nors ir be batų aš db.). Nuosekliai naudojant tą pačia logiką, moksliniame darbe be abejo būtina būtų naudoti Sovietų Sojūzas…

„Moksliniame tekste sovietinė išsivaduoja iš tarybinės sužmoginimo ir dėl to tampa neutralesniu, „moksliškesniu“ terminu.“ → taip taip, tikrai be abejo taip. Aš suprantu, kad čia tavo nuomonė ir jos nereikia pagrįsti, bet pritariant tau manau, kad šaibos ir glušai bei babinos (ir t. t.) yra daug neutralesni už poveržles, duslintuvus ir rites.

Apibendrinti nėra ką, nes viskas ir taip bendra…

Kategorijos: Lietuvių kalba | Žymos: , , .